Radarový měřič rychlosti MVR-3 v kombinaci s transmitterem radarového signálu TRaS pracuje na frekvenci 24 GHz se šířkou svazku cca 12 stupňů v horizontální rovině. Dosah je možné nastavit až do 50 m. Obsahuje oscilátor, směšovač a nf pásmový zesilovač Dopplerovy frekvence. Výstupní signál je v úrovni TTL.

Radarový měřič je napájen z vyhodnocovacích obvodů (24 V/120 mA, střídavý i stejnosměrný). Je umístěn vně kolejí (mimo průjezdný profil, 1 m od koleje a 0.5 m nad úrovní terénu) asi 1 m před prvním nášlapným pedálem PHB brzdy.

Stojánek radaru je seřiditelný ve dvou osách a současně plní ochrannou funkci válcového tělesa radaru z nerezové oceli. Připojen je 5-ti žilovým kabelem – 2 žíly napájení, 2 žíly signál, 1 žíla aktivace (režim stand-by).

Zpracování Dopplerovské frekvence – měření rychlosti jedoucího vozu – je aktivováno kolejnicovým dotekem RDS 80001 firmy HONEYWELL. Kolejnicový dotek je umístěn těsně před nášlapným pedálem PHB brzdy na vnitřní straně kolejnice a s čelní plochou 37 – 42 mm pod temenem kolejnice.

Rychlost odvěsů je měřena v rozsahu 0.5 – 8.0 m/s s možností zadání výstupních rychlostí v odstupech po 0.25 m/s.

Výsledek měření je v současné době zpracováván nadřazeným řídícím systémem (KOMPAS, ARS).

Zařízení TRaS a MVR-3 jsou certifikována EZÚ dle ČSN EN 61000-6-2:02, ČSN EN 61000-6-3:02, 89/336/EEC, NV 169/1997 Sb. Zařízení obdržela Zaváděcí list Českých drah ZL 06/2005-SZ.

Základní technické údaje kategorizátoru hmotnosti TRaS / MVR-3:

Pracovní frekvence 24 GHz
Šířka svazku 12°
Rozsah měření rychlosti 0.5 až 8 m/s
Dosah měření max 50 m
Rozsah teplot -40 až 70 °C
Napájení 24 V/120 mA AC/DC

Dokumenty. Tato část je v přípravě. Kontaktujte nás pro více informací.