Kolejová brzda PHB 04-SO je tvořena sestavou čtyř a více článků a je určena pro použití jako hlavní (údolní, srázová) kolejová brzda pro regulaci rychlosti odvěsů na spádovišti. Kolejová brzda je jednopasová trámcová, protilehlá kolejnice je opatřena přídržnicí. KB lze umístit na levou i pravou kolejnici do přímé koleje případně do oblouku. Jednotlivé články se sdružují a vytvářejí kolejovou brzdu o různé účinnosti. KB je montována na dřevěné pražce a je určena pro kolejnice S 49. Pro montáž KB do kolejiště není třeba prohloubení lože. Tato brzda konstrukčně vychází z brzdy PHB 04-S(R), jednotlivé články byly zjednodušeny na brzdící část konstrukce. K pohonu brzdy slouží hydraulický agregát umístěný poblíž kolejové brzdy v ocelovém kontejneru. Hydraulické ovládání pracuje se čtyřmi tlakovými rozsahy (brzdné stupně).

Ovládání kolejové brzdy je v základním provedení ruční nebo poloautomatické (ruční předvolba výstupních rychlostí). Přednastavení brzdných stupňů (přítlačná síla) dle hmotnosti odvěsu je prováděno automaticky pomocí měřiče hmotnosti TENZO.Elektronické ovládání brzdy PHB 04-SO je prostřednictvím vlastního procesorového bloku OB připraveno pro zapojení do vyššího stupně automatizace(variabilní ovládání, diagnostika apod.)automatické dle hmotnosti bržděných náprav a nouzově ruční pomocí tlačítek na stanovišti obsluhy.. Brzda se vyznačuje oproti pneumatickým brzdám nízkou spotřebou elektrické energie, přesnou regulací brzdné síly a nízkým koeficientem odbrždění, což je základní předpoklad pro automatizaci provozu na spádovišti (přesné výstupní rychlosti z KB).

Brzda se vyznačuje oproti pneumatickým brzdám nízkou spotřebou elektrické energie, přesnou regulací brzdné síly a nízkým koeficientem odbrždění, což je základní předpoklad pro automatizaci provozu na spádovišti.

Základní technické údaje 6-ti článkové kolejové brzdy PHB 04 SO:

Stavební vyška 360 mm
Hmotnost jednoho článku včetně pražců bez kolejnic 2.5 t
Výška brzdných lišt nad temenem kolejnice 85 + 5 mm
Účinná délka brzdy 18375 mm
Celková délka brzdy (včetně přídržnice) 21175 mm
Přítlačná síla na nákolek 30 – 110 kN
Časová konstanta odbrždění 0.2 s
Ubržděná rychlostní výška 1.5 m
Pracovní tlak v hydraulickém okruhu 2 - 7 MPa
Maximální tlak v hydraulickém okruhu 12 MPa
Napájecí napětí elektronického ovládání 24 +- 10% V ss
Příkon elektromotoru hydraulického agregátu 4 kW
Orientační spotřeba elektrické energie 1-2 kWh / 100 odvěsů
Maximální vstupní rychlost do brzdy 6.5 m/s

Zařízení je posouzeno dle ENV 50129 „Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou“.

Dokumenty. Tato část je v přípravě. Kontaktujte nás pro více informací.