Soubor pro tenzometrické měření hmotnosti vozů TENZO (dále Soubor TENZO) je zařízení, určené ke kategorizaci hmotnosti železničních vozů zejména v procesu automatizace třídících prací na svážných pahrbcích. Snímání hmotnosti je založeno na principu měření sil tenzometrickým můstkem firmy SCHENCK, umístěným ve stojně kolejnice s následným mikroprocesorovým vyhodnocením. Provedení tenzometrického můstku ECONOMY obsahuje jedno měřící oko, provedení STANDART je složeno z dvou měřících ok.

Mezi prvořadé výhody tohoto řešení patří zejména:

  • snímání hmotnosti bez kontaktu nákolku s měřícím okem, nedochází k mechanickému opotřebení
  • kompaktní, hermetický senzor (IP 68), nerezové provedení
  • rychlá montáž – po předvrtání stojny kolejnice pomocí přípravku je oko jednoduše zalisováno (přípravek)
  • měřící oko lze přeinstalovat v případě potřeby výměny pojížděné – měřící kolejnice (lom, opotřebení)
  • příznivá cena vzhledem k pokrokovému a komfortnímu řešení
  • průjezdová rychlost přes měřící kolejnici Souboru TENZO neomezena z titulu zařízení
  • vhodná a vysoce ekonomická náhrada např. zařízení pro měření hmotnosti MH1,2 / VH1 jako celku

Vyhodnocovací jednotky hmotnosti VH 3 (M/S) Souboru TENZO jsou založeny na bázi mikroprocesoru řady ATMEL S90. Bloky VH 3 (M/S) jsou umístěny v masivních Al pouzdrech firmy Fischer s konektory CANNON a s připojením na lištu DIN 35 mm. Blok VH 3 (M) je osazen modulem LCD displaye pro snadnou diagnostiku. Počáteční nastavení a plná diagnostika se provádí prostřednictvím PC (RS485 s galvanickým oddělením). Samozřejmostí je galvanicky oddělené napájení 20-60V/AC/DC, galvanicky oddělená komunikační linka RS 485 (případně optický přenos), automatická teplotní kompenzace, variabilita případných změn daná SW řešením apod.). Pro spolupráci s kolejovými brzdami PHB 04 SO je k dispozici provedení Souboru TENZO s galvanicky oddělenými výstupy pro 4 nebo 5-ti stupňové brzdy.

Soubor TENZO je certifikován EZÚ dle ČSN EN 61000-6-2:02, ČSN EN 61000-6-3:02, 89/336/EEC, NV 169/1997 Sb. Zařízení obdrželo Zaváděcí list Českých drah ZL 06/2005-SZ.

Základní technické údaje kategorizátoru hmotnosti TENZO VH3:

Konfigurace Master / Slave
Provedení Economy / Standart
Lišta DIN 35 mm
Komunikační linka RS 485 (galvanicky oddělená)
případně optický přenos
Počet hmotnostních kategorií 4 / 5
Rozsah hmotností pokrývá rozsah používaných vozidel
Napájení Slave 20-60 V AC/DC
Napájení Master 20-60 V AC/DC
Odběr 200 mA

Soubor TENZO je certifikován EZÚ dle ČSN EN 61000-6-2:02, ČSN EN 61000-6-3:02, 89/336/EEC, NV 169/1997 Sb. Zařízení obdrželo Zaváděcí list Českých drah ZL 06/2005-SZ.

Dokumenty. Tato část je v přípravě. Kontaktujte nás pro více informací.