Hydraulická kolejová brzda PHB 04-S je stavebnicový prvek mechanizace a automatizace spádovišť. Je určena pro cílové brždění ve směrových kolejích a pro spojité brždění řetězcem jednotlivých brzd nebo skupin. Brzda je tíhově závislá a ke svému automatickému provozu nepotřebuje další zařízení pro měření hmotnosti odvěsu ani vnější zdroj energie pro zabrždění. K zabrždění jedoucího odvěsu je využívána jeho vlastní kinetická energie.

Brzda PHB 04-S se umisťuje samostatně nebo ve skupinách na běžný železniční svršek S 49 (nebo i R 65) do přímé nebo obloukové koleje.

Základní technické údaje:

Délka brzdícího zařízní 3.0 m
Délka brzdy včetně přídržnice *) 4.45 m
Účinná délka (délka brzdných lišt) 2.7 m
Stavební výška 0.36 m
Hmotnost brzdy bez kolejnic 3.0 t
Minimální útlum energetické výšky **) 0.22 m
Přítlačná síla na nákolek 30 - 110 kN
Časová konstanta odbrždění 0.2 s
Napájecí napětí elektronické části ovládání 24 +- 10% V ss
Maximální krátkodobý příkon 30 W
Maximální vstupní rychlost do brzdy 6.0 m/s

*) údaj platí pro samostatnou brzdu, v případě montáže ve skupině jsou délky přídržnic různé dle umístění (krajní, střední)
**) 4-nápravový vůz o hmotnosti 80t

Zařízení obdrželo Zaváděcí list Českých drah ZL 13/2005 - SZ, Povoĺovací list ŽSR PL 01 / 04 - Z. Elektrická část zařízení je certifikována EZÚ dle ČSN EN 50081-1:94, ČSN EN 61000-6-2:00, 89/336/EEC a NV 169/1997 Sb. v platném znění.

Dokumenty. Tato část je v přípravě. Kontaktujte nás pro více informací.